0,43 €/min. Bilietų rezervacija - 0 €
.

 

BC „Lietuvos rytas“ 2017-2018 m. sezono abonementų dizaino konkursas

 

SVARBU! 

1. BC „Lietuvos rytas“ kviečia dalyvauti sezono abonemento kortelės dizaino konkurse;
2. Dizainas turi tilpti 80x50 mm kortelės formatą;
3. Konkurso dalyvis turi sukurti priekinės dalies dizainą;
4. Ant priekinės dalies turi tilpti klubo logotipas bei užrašas „2017-2018 m. sezono abonementas“;
5. Konkurso dalyvis į svetainę http://dizainas.tiketa.lt/ gali kelti failus .jpg, .jpeg arba .png formatu;
6. Klubo logotipą dalyvis gali atsisiųsti registracijos formoje paspaudęs mygtuką „Parsisiųsti“;
7. Maksimalus failo svoris – 1 MB;
8. Originalus maketo failas turi būti vektorinis, su sluoksniais (AI; EPS; PDF), raiška - 300 Dpi;
9. Maksimalus atspausdinto maketo dydis – 80x50 mm;
10. Konkurso dalyvis įsipareigoja originalų dizaino maketą saugoti iki Konkurso pabaigos;
11. Vienas dalyvis gali įkelti neribotą kiekį dizainų;
12. Vienas dalyvis gali užimti vieną prizinę vietą; 
13. Konkurso nugalėtojus išrinks BC „Lietuvos rytas“ sudaryta komisija bei fanai.
 

BENDROSIOS KONKURSO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

1. BC „Lietuvos rytas“ 2017-2018 m. sezono abonementų dizaino konkursas (toliau - Konkursas) – tai įmonės VšĮ „Krepšinio rytas“, identifikavimo kodas 225880090, vardu ir jos interesais organizuojamas dizaino konkursas, kurį laimėjusių dalyvių sukurti abonementų dizainai gali būti oficialūs. UAB „Tiketa“, organizuodama Konkursą, veikia kaip įmonės VšĮ „Krepšinio rytas“ įgaliotas asmuo, atsiskleidęs tarpininkas. UAB „Tiketa“ nėra Konkurso organizatorius. Visos pretenzijos dėl Konkurso organizavimo ir jo sąlygų turi būti reiškiamos tiesiogiai Konkurso organizatoriui – VšĮ „Krepšinio rytas”.

2. Konkurse dalyvaujantis asmuo pareiškia, kad yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su UAB „Tiketa“ (juridinio asmens kodas 300037717, buveinės adresas Ozo g. 14, LT-08200 Vilnius, toliau vadinama Tiketa)  tinklapyje www.tiketa.lt skelbiamomis paslaugų teikimo taisyklėmis bei privatumo politika, taip pat kitomis sąlygomis ir Konkurso reikalavimais, kuriuos Tiketa turi teisę pakeisti ar atnaujinti kartas nuo karto. 

3. Konkurse gali dalyvauti fiziniai asmenys bei juridiniai asmenys, tinkamai užpildę Tiketos prašomus duomenis, bei atsiuntę savo sukurtus abonementų dizainus. Konkurse dalyvaujantis asmuo savo valia sutinka, kad jo asmens ir kiti duomenys būtų tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

4. Dalyvaudami Konkurse asmenys patvirtina, kad jų kūriniai bus originalūs, nepažeidžia ir nepažeis geros moralės, viešosios tvarkos, jokių autorių ir kitų intelektinių teisių, kitų trečiųjų asmenų teisių, taip pat bet kokių kitų teisių ar teisės aktų reikalavimų ir sąlygų. Tuo atveju, jeigu paaiškėtų, kad Konkursui pateikti kūriniai pažeidžia šiame taisyklių punkte nurodytus reikalavimus, asmenys pateikę Konkursui šiuos darbus nedelsiant atlygins visą Tiketos, Konkurso organizatoriaus ir trečiųjų asmenų dėl to patirtą žalą.   

KITOS KONKURSO TAISYKLĖS

1. Norintis dalyvauti Konkurse asmuo užpildo Tiketos tinklapyje http://dizainas.tiketa.lt pateiktą Konkurso anketą, nurodydamas visus reikiamus duomenis.

2. Savo sukurtą abonemento kortelės dizainą Konkurso dalyvis patalpina Tiketos tinklapyje http://dizainas.tiketa.lt. Patalpinus sukurtą dizainą tinklapyje, jis tampa viešai matomas Tiketos tinklapio www.tiketa.lt lankytojams (taip pat gali būti matomas ir kitų tinklapių lankytojams).

3. Patalpindamas savo sukurtą abonemento kortelės dizainą į Tiketos tinklapį http://dizainas.tiketa.lt, Konkurso dalyvis suteikia teisę Tiketai ir VšĮ „Krepšinio rytas “ jį viešai skelbti ar kitaip naudoti savo nuožiūra.

4. Už patikusį Konkurso dalyvių patalpintą dizainą galima balsuoti Tiketos tinklapyje http://dizainas.tiketa.lt, spaudžiant facebook mygtuką „Like“ („patinka“). Balsuoti gali asmenys, turintys socialinio tinklapio facebook paskyrą, prie jos prisijungus. 

5. Iš dalyvių pateiktų dizainų, konkurso organizatorius, išrinks tris laimėtojus, kurių sukurti dizainai galės būti naudojami klubo sezono abonementų kortelėms dekoruoti. Tiketa ir/ar VšĮ „Krepšinio rytas“ pasilieka teisę nenaudoti Konkurso laimėtojų sukurtų abonementų kortelės dizainų abonemento kortelių gamybai/dekoravimui.

6. Dalyvis nugalėtojas sutinka, kad esant būtinybei konkurso Organizatorius ir/ar Tiketa turi teisę dalyvio pateiktą dizainą modifikuoti, t. y. pakeisti jo dydį, spalvas ir/ar spalvų kiekį.

7. Dizainą nugalėtoją VšĮ „Krepšinio rytas“ apdovanos šiais prizais:

I vieta – 2 sezono abonementai į BC „Lietuvos rytas“ namų rungtynes.
II vieta – 4 bilietai  į pirmąsias LKL namų rungtynes „Siemens“ arenoje.
III vieta - 2 bilietai  į pirmąsias LKL namų rungtynes „Siemens“ arenoje.

Dėl prizų atsiėmimo tvarkos su Konkurso laimėtojais tiesiogiai susitaria su VšĮ „Krepšinio rytas“.

8. Tiketa ir VšĮ „Krepšinio rytas“ pasilieka teisę papildomai apdovanoti ir/arba naudoti gamybai ar kitu būdu abonemento kortelių dizainus, kurie nebuvo paskelbti nugalėtojais, tačiau, Konkurso organizatorių ar Tiketos nuomone, yra to verti.

9. Dalyvaudamas Konkurse ir/ar pasirašydamas sutartis dėl dizaino naudojimo, Konkurso laimėtojas suteiks VšĮ „Krepšinio rytas“ bei Tiketai teisę naudoti jo sukurtą dizainą, šiose taisyklėse ir/ar sutartyje su VšĮ „Krepšinio rytas“ ir/ar Tiketa nustatytomis sąlygomis, tvarka ir tikslu. Su Konkurso dalyviu taip pat gali būti sudaromos papildomos sutartys ar kiti dokumentai dėl dizaino naudojimo.

10. Dėl tikslesnių abonemento kortelių su Konkurso laimėtojo sukurtu dizainu gamybos bei naudojimo ir/ar bet kokių kitų abonemento kortelių dizaino naudojimo sąlygų Konkurso organizatorius turi teisę spręsti pats, apie tai informuodamas Konkurso laimėtoją.

11. Tiketa ir/ar Konkurso organizatorius turi teisę bet kuriuo metu be įspėjimo pašalinti iš Konkurso dalyvius, kurių pateiktas dizainas prieštarauja geros moralės principams, viešajai tvarkai, teisės aktų ir/ar šių taisyklių reikalavimams ar neatitinka Tiketos ir/ar Konkurso organizatorius skatinamų vertybių.

12. Tiketa ir/ar Konkurso organizatorius turi teisę nutraukti Konkursą ir/arba keisti Konkurso taisykles bet kuriuo metu.

„BIX #XXX“ MARŠKINĖLIŲ DIZAINO IDĖJŲ KONKURSO TAISYKLĖS

SVARBU! 

1. Konkurso dalyvis į svetainę http://dizainas.tiketa.lt/ gali kelti failą .jpg, .jpeg arba .png formatu;
2. Koncerto logotipą ir marškinėlių šabloną dalyvis gali atsisiųsti registracijos formoje paspaudęs mygtuką „Parsisiųsti“;
3. Maksimalus failo svoris – 1 MB;
4. Originalus maketo failas turi būti vektorinis, su sluoksniais (AI; EPS; PDF), raiška - 300 Dpi; 
5. Maksimalus atspausdinto maketo dydis – 297x420 mm (A3 lapas);
6. Konkurso dalyvis įsipareigoja originalų dizaino maketą saugoti iki Konkurso pabaigos;
7. Vienas dalyvis gali įkelti neribotą kiekį dizainų;
8. Vienas dalyvis gali užimti vieną prizinę vietą.
 

BENDROSIOS KONKURSO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

1. „BIX #XXX“ marškinėlių dizaino idėjų konkursas (toliau - Konkursas) – tai įmonės UAB „TV manija“, identifikavimo kodas 125141127, vardu ir jos interesais organizuojamas marškinėlių dizaino konkursas, kurį laimėjusių dalyvių sukurti marškinėliai gali būti oficialūs „BIX #XXX“ marškinėliai. UAB „Tiketa“, organizuodama Konkursą, veikia kaip įmonės UAB „TV manija“ įgaliotas asmuo, atsiskleidęs tarpininkas. UAB „Tiketa“ nėra Konkurso organizatorius. Visos pretenzijos dėl Konkurso organizavimo ir jo sąlygų turi būti reiškiamos tiesiogiai Konkurso organizatoriui – UAB „TV manija“.

2. Konkurse dalyvaujantis asmuo pareiškia, kad yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su UAB „Tiketa“ (juridinio asmens kodas 300037717, buveinės adresas Ozo g. 14, LT-08200 Vilnius, toliau vadinama Tiketa)  tinklapyje www.tiketa.lt skelbiamomis paslaugų teikimo taisyklėmis bei privatumo politika, taip pat kitomis sąlygomis ir Konkurso reikalavimais, kuriuos Tiketa turi teisę pakeisti ar atnaujinti kartas nuo karto. 

3. Konkurse gali dalyvauti fiziniai asmenys bei juridiniai asmenys, tinkamai užpildę Tiketos prašomus duomenis, bei atsiuntę savo sukurtus marškinėlių dizainus. Konkurse dalyvaujantis asmuo savo valia sutinka, kad jo asmens ir kiti duomenys būtų tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

4. Dalyvaudami Konkurse asmenys patvirtina, kad jų kūriniai bus originalūs, nepažeidžia ir nepažeis geros moralės, viešosios tvarkos, jokių autorių ir kitų intelektinių teisių, kitų trečiųjų asmenų teisių, taip pat bet kokių kitų teisių ar teisės aktų reikalavimų ir sąlygų. Tuo atveju, jeigu paaiškėtų, kad Konkursui pateikti kūriniai pažeidžia šiame taisyklių punkte nurodytus reikalavimus, asmenys pateikę Konkursui šiuos darbus nedelsiant atlygins visą Tiketos, Konkurso organizatoriaus ir trečiųjų asmenų dėl to patirtą žalą.   

KITOS KONKURSO TAISYKLĖS

1. Norintis dalyvauti Konkurse asmuo užpildo Tiketos tinklapyje http://dizainas.tiketa.lt pateiktą Konkurso anketą, nurodydamas visus reikiamus duomenis.

2. Savo sukurtą marškinėlių dizainą Konkurso dalyvis patalpina Tiketos tinklapyje http://dizainas.tiketa.lt. Patalpinus sukurtą dizainą tinklapyje, jis tampa viešai matomas Tiketos tinklapio www.tiketa.lt lankytojams (taip pat gali būti matomas ir kitų tinklapių lankytojams).

3. Patalpindamas savo sukurtą marškinėlių dizainą į Tiketos tinklapį http://dizainas.tiketa.lt, Konkurso dalyvis suteikia teisę Tiketai ir UAB „TV manija“ jį viešai skelbti ar kitaip naudoti savo nuožiūra.

4. Už patikusį Konkurso dalyvių patalpintą dizainą galima balsuoti Tiketos tinklapyje http://dizainas.tiketa.lt, spaudžiant facebook mygtuką „Like“ („patinka“). Balsuoti gali asmenys, turintys socialinio tinklapio facebook paskyrą, prie jos prisijungus. 

5. Iš dalyvių pateiktų dizainų, konkurso organizatorius išrinks tris laimėtojus, kurių sukurti dizainai galės būti naudojami „BIX #XXX“ marškinėliams dekoruoti. Tiketa ir/ar UAB „TV manija“ pasilieka teisę nenaudoti Konkurso laimėtojų sukurtų marškinėlių dizainų marškinėlių gamybai/dekoravimui.

6. Dalyvis nugalėtojas sutinka, kad esant būtinybei konkurso Organizatorius ir/ar Tiketa turi teisę dalyvio pateiktą dizainą modifikuoti, t. y. pakeisti jo dydį, spalvas ir/ar spalvų kiekį.

7. Dizainą nugalėtoją UAB „TV manija“ apdovanos šiais prizais:

I vieta – 6 bilietai į koncertą (stovimi arba sėdimi - pasirinktinai) ir grupės „BIX“ vinilinė plokštelė „Akli kariai“.

II vieta – 4 bilietai į koncertą (stovimi arba sėdimi – pasirinktinai)

III vieta - 2 bilietai į koncertą (stovimi arba sėdimi – pasirinktinai)

Dėl prizų atsiėmimo tvarkos su Konkurso laimėtojais tiesiogiai susitaria su UAB „TV manija“.

8. Tiketa ir UAB „TV manija“ pasilieka teisę papildomai apdovanoti ir/arba naudoti gamybai ar kitu būdu marškinėlių dizainus, kurie nebuvo paskelbti nugalėtojais, tačiau, Konkurso organizatorių ar Tiketos nuomone, yra to verti.

9. Dalyvaudamas Konkurse ir/ar pasirašydamas sutartis dėl dizaino naudojimo, Konkurso laimėtojas suteiks UAB „TV manija“ bei Tiketai teisę naudoti jo sukurtą dizainą, šiose taisyklėse ir/ar sutartyje su UAB „TV manija“ ir/ar Tiketa nustatytomis sąlygomis, tvarka ir tikslu. Su Konkurso dalyviu taip pat gali būti sudaromos papildomos sutartys ar kiti dokumentai dėl dizaino naudojimo.

10. Dėl tikslesnių marškinėlių su Konkurso laimėtojo sukurtu dizainu gamybos bei naudojimo ir/ar bet kokių kitų marškinėlių dizaino naudojimo sąlygų Konkurso organizatorius turi teisę spręsti pats, apie tai informuodamas Konkurso laimėtoją.

11. Tiketa ir/ar Konkurso organizatorius turi teisę bet kuriuo metu be įspėjimo pašalinti iš Konkurso dalyvius, kurių pateiktas dizainas prieštarauja geros moralės principams, viešajai tvarkai, teisės aktų ir/ar šių taisyklių reikalavimams ar neatitinka Tiketos ir/ar Konkurso organizatorius skatinamų vertybių.

12. Tiketa ir/ar Konkurso organizatorius turi teisę nutraukti Konkursą ir/arba keisti Konkurso taisykles bet kuriuo metu.

 

„KARKLĖ 2017“ MARŠKINĖLIŲ DIZAINO IDĖJŲ KONKURSO TAISYKLĖS

 

SVARBU! 

1. Konkurso dalyvis į svetainę http://dizainas.tiketa.lt/ gali kelti failą .jpg, .jpeg arba .png formatu;
2. Festivalio logotipą ir marškinėlių šabloną dalyvis gali atsisiųsti registracijos formoje paspaudęs mygtuką „Parsisiųsti“;
3. Maksimalus failo svoris – 1 MB;
4. Originalus maketo failas turi būti vektorinis, su sluoksniais (AI; EPS; PDF), raiška - 300 Dpi;
5. Maksimalus atspausdinto maketo dydis – 297x420 mm (A3 lapas);
6. Konkurso dalyvis įsipareigoja originalų dizaino maketą saugoti iki Konkurso pabaigos;
7. Vienas dalyvis gali įkelti neribotą kiekį dizainų;
8. Vienas dalyvis gali užimti vieną prizinę vietą.
 

BENDROSIOS KONKURSO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

1. „Karklė 2017“ marškinėlių dizaino idėjų konkursas (toliau - Konkursas) – tai įmonės UAB „Renginiai LT“, identifikavimo kodas 304443918, vardu ir jos interesais organizuojamas marškinėlių dizaino konkursas, kurį laimėjusių dalyvių sukurti marškinėliai gali būti oficialūs „Karklė 2017“ marškinėliai. UAB „Tiketa“, organizuodama Konkursą, veikia kaip įmonės UAB „Renginiai LT“ įgaliotas asmuo, atsiskleidęs tarpininkas. UAB „Tiketa“ nėra Konkurso organizatorius. Visos pretenzijos dėl Konkurso organizavimo ir jo sąlygų turi būti reiškiamos tiesiogiai Konkurso organizatoriui – UAB „Renginiai LT“.

2. Konkurse dalyvaujantis asmuo pareiškia, kad yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su UAB „Tiketa“ (juridinio asmens kodas 300037717, buveinės adresas Ozo g. 14, LT-08200 Vilnius, toliau vadinama Tiketa)  tinklapyje www.tiketa.lt skelbiamomis paslaugų teikimo taisyklėmis bei privatumo politika, taip pat kitomis sąlygomis ir Konkurso reikalavimais, kuriuos Tiketa turi teisę pakeisti ar atnaujinti kartas nuo karto. 

3. Konkurse gali dalyvauti fiziniai asmenys bei juridiniai asmenys, tinkamai užpildę Tiketos prašomus duomenis, bei atsiuntę savo sukurtus marškinėlių dizainus. Konkurse dalyvaujantis asmuo savo valia sutinka, kad jo asmens ir kiti duomenys būtų tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

4. Dalyvaudami Konkurse asmenys patvirtina, kad jų kūriniai bus originalūs, nepažeidžia ir nepažeis geros moralės, viešosios tvarkos, jokių autorių ir kitų intelektinių teisių, kitų trečiųjų asmenų teisių, taip pat bet kokių kitų teisių ar teisės aktų reikalavimų ir sąlygų. Tuo atveju, jeigu paaiškėtų, kad Konkursui pateikti kūriniai pažeidžia šiame taisyklių punkte nurodytus reikalavimus, asmenys pateikę Konkursui šiuos darbus nedelsiant atlygins visą Tiketos, Konkurso organizatoriaus ir trečiųjų asmenų dėl to patirtą žalą.   

KITOS KONKURSO TAISYKLĖS

1. Norintis dalyvauti Konkurse asmuo užpildo Tiketos tinklapyje http://dizainas.tiketa.lt pateiktą Konkurso anketą, nurodydamas visus reikiamus duomenis.

2. Savo sukurtą marškinėlių dizainą Konkurso dalyvis patalpina Tiketos tinklapyje http://dizainas.tiketa.lt. Patalpinus sukurtą dizainą tinklapyje, jis tampa viešai matomas Tiketos tinklapio www.tiketa.lt lankytojams (taip pat gali būti matomas ir kitų tinklapių lankytojams).

3. Patalpindamas savo sukurtą marškinėlių dizainą į Tiketos tinklapį http://dizainas.tiketa.lt, Konkurso dalyvis suteikia teisę Tiketai ir UAB „Renginiai LT“ jį viešai skelbti ar kitaip naudoti savo nuožiūra.

4. Už patikusį Konkurso dalyvių patalpintą dizainą galima balsuoti Tiketos tinklapyje http://dizainas.tiketa.lt, spaudžiant facebook mygtuką „Like“ („patinka“). Balsuoti gali asmenys, turintys socialinio tinklapio facebook paskyrą, prie jos prisijungus. 

5. Iš dalyvių pateiktų dizainų, konkurso organizatorius išrinks tris laimėtojus, kurių sukurti dizainai galės būti naudojami „Karklė 2017“ marškinėliams dekoruoti. Tiketa ir/ar UAB „Renginiai LT“ pasilieka teisę nenaudoti Konkurso laimėtojų sukurtų marškinėlių dizainų marškinėlių gamybai/dekoravimui.

6. Dalyvis nugalėtojas sutinka, kad esant būtinybei konkurso Organizatorius ir/ar Tiketa turi teisę dalyvio pateiktą dizainą modifikuoti, t.y. pakeisti jo dydį, spalvas ir/ar spalvų kiekį.

7. Dizainą nugalėtoją UAB „Renginiai LT“ apdovanos šiais prizais:

I vieta – 6 bilietai į festivalį (trims dienoms su nakvyne) ir festivalio atributika.

II vieta – 4 bilietai į festivalį (trims dienoms su nakvyne)

III vieta - 2 bilietai į festivalį (trims dienoms su nakvyne)

Dėl prizų atsiėmimo tvarkos su Konkurso laimėtojais tiesiogiai susitaria su UAB „Renginiai LT“.

8. Tiketa ir UAB „Renginiai LT“ pasilieka teisę papildomai apdovanoti ir/arba naudoti gamybai ar kitu būdu marškinėlių dizainus, kurie nebuvo paskelbti nugalėtojais, tačiau, Konkurso organizatorių ar Tiketos nuomone, yra to verti.

9. Dalyvaudamas Konkurse ir/ar pasirašydamas sutartis dėl dizaino naudojimo, Konkurso laimėtojas suteiks UAB „Renginiai LT“ bei Tiketai teisę naudoti jo sukurtą dizainą, šiose taisyklėse ir/ar sutartyje su UAB „Renginiai LT“ ir/ar Tiketa nustatytomis sąlygomis, tvarka ir tikslu. Su Konkurso dalyviu taip pat gali būti sudaromos papildomos sutartys ar kiti dokumentai dėl dizaino naudojimo.

10. Dėl tikslesnių marškinėlių su Konkurso laimėtojo sukurtu dizainu gamybos bei naudojimo ir/ar bet kokių kitų marškinėlių dizaino naudojimo sąlygų Konkurso organizatorius turi teisę spręsti pats, apie tai informuodamas Konkurso laimėtoją.

11. Tiketa ir/ar Konkurso organizatorius turi teisę bet kuriuo metu be įspėjimo pašalinti iš Konkurso dalyvius, kurių pateiktas dizainas prieštarauja geros moralės principams, viešajai tvarkai, teisės aktų ir/ar šių taisyklių reikalavimams ar neatitinka Tiketos ir/ar Konkurso organizatorius skatinamų vertybių.

12. Tiketa ir/ar Konkurso organizatorius turi teisę nutraukti Konkursą ir/arba keisti Konkurso taisykles bet kuriuo metu.