0,43 €/min. Bilietų rezervacija - 0 €
.

„GAMEON“ MARŠKINĖLIŲ DIZAINO IDĖJŲ KONKURSO TAISYKLĖS

 

SVARBU! 

1. Konkurso dalyvis į svetainę http://dizainas.tiketa.lt/ gali kelti failą .jpg, .jpeg arba .png formatu;
2. GameOn logotipą ir marškinėlių šabloną dalyvis gali atsisiųsti registracijos formoje paspaudęs mygtuką „Parsisiųsti“;
3. Dizaine naudojamos spalvos gali būti bet kokios, bet tik 4 (jokių gradientų). Rekomenduojamos spalvos:
Oranžinė: #f26140
Žalia: #3dbaa6
Mėlyna: # 322d4e
Geltona: #fecb39
Raudona: #e5273c;

4. Marškinėliai gali būti bet kokios spalvos. Marškinėlių spalvą galite išnaudoti kaip dar vieną spalvą paletėje;
5. Maksimalus failo svoris – 1 MB;
6. Originalus maketo failas turi būti vektorinis, su sluoksniais (CDR; EPS; PDF), raiška - 300 Dpi; 
7. Maksimalus atspausdinto maketo dydis – 297x420 mm (A3 lapas);
8. Konkurso dalyvis įsipareigoja originalų dizaino maketą saugoti iki Konkurso pabaigos;
9. Video įkvėpimui: https://www.youtube.com/watch?v=Zx_G-dnuTbI
 

BENDROSIOS KONKURSO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

1.      „GameOn“ marškinėlių dizaino idėjų konkursas (toliau - Konkursas) – tai įmonės UAB „Telesoftas“, identifikavimo kodas 300038071, vardu ir jos interesais organizuojamas marškinėlių dizaino konkursas, kurį laimėjusių dalyvių sukurti marškinėliai gali būti oficialūs „GameOn“ marškinėliai. UAB „Tiketa“, organizuodama Konkursą, veikia kaip įmonės UAB „Telesoftas“ įgaliotas asmuo, atsiskleidęs tarpininkas. UAB „Tiketa“ nėra Konkurso organizatorius. Visos pretenzijos dėl Konkurso organizavimo ir jo sąlygų turi būti reiškiamos tiesiogiai Konkurso organizatoriui – UAB „Telesoftas“.

2.      Konkurse dalyvaujantis asmuo pareiškia, kad yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su UAB „Tiketa“ (juridinio asmens kodas 300037717, buveinės adresas Ozo g. 14, LT-08200 Vilnius, toliau vadinama Tiketa)  tinklapyje www.tiketa.lt skelbiamomis paslaugų teikimo taisyklėmis bei privatumo politika, taip pat kitomis sąlygomis ir Konkurso reikalavimais, kuriuos Tiketa turi teisę pakeisti ar atnaujinti kartas nuo karto. 

3.      Konkurse gali dalyvauti fiziniai asmenys bei juridiniai asmenys, tinkamai užpildę Tiketos prašomus duomenis, bei atsiuntę savo sukurtus marškinėlių dizainus. Konkurse dalyvaujantis asmuo savo valia sutinka, kad jo asmens ir kiti duomenys būtų tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

4.      Dalyvaudami Konkurse asmenys patvirtina, kad jų kūriniai bus originalūs, nepažeidžia ir nepažeis geros moralės, viešosios tvarkos, jokių autorių ir kitų intelektinių teisių, kitų trečiųjų asmenų teisių, taip pat bet kokių kitų teisių ar teisės aktų reikalavimų ir sąlygų. Tuo atveju, jeigu paaiškėtų, kad Konkursui pateikti kūriniai pažeidžia šiame taisyklių punkte nurodytus reikalavimus, asmenys pateikę Konkursui šiuos darbus nedelsiant atlygins visą Tiketos, Konkurso organizatoriaus ir trečiųjų asmenų dėl to patirtą žalą.   

KITOS KONKURSO TAISYKLĖS

1.      Norintis dalyvauti Konkurse asmuo užpildo Tiketos tinklapyje http://dizainas.tiketa.lt pateiktą Konkurso anketą, nurodydamas visus reikiamus duomenis.

2.      Savo sukurtą marškinėlių dizainą Konkurso dalyvis patalpina Tiketos tinklapyje http://dizainas.tiketa.lt. Patalpinus sukurtą dizainą tinklapyje, jis tampa viešai matomas Tiketos tinklapio www.tiketa.lt lankytojams (taip pat gali būti matomas ir kitų tinklapių lankytojams).

3.      Patalpindamas savo sukurtą marškinėlių dizainą į Tiketos tinklapį http://dizainas.tiketa.lt, Konkurso dalyvis suteikia teisę Tiketai ir UAB „Telesoftas“ jį viešai skelbti ar kitaip naudoti savo nuožiūra.

4.      Už patikusį Konkurso dalyvių patalpintą dizainą galima balsuoti Tiketos tinklapyje http://dizainas.tiketa.lt, spaudžiant facebook mygtuką „Like“ („patinka“). Balsuoti gali asmenys, turintys socialinio tinklapio facebook paskyrą, prie jos prisijungus. 

5.      Iš dalyvių pateiktų dizainų, konkurso organizatorius išrinks vieną laimėtoją, kurio sukurtas dizainas galės būti naudojamas „GameOn“ marškinėliams dekoruoti. Tiketa ir/ar UAB „Telesoftas“ pasilieka teisę nenaudoti Konkurso laimėtojų sukurtų marškinėlių dizainų marškinėlių gamybai/dekoravimui.

6.      Dalyvis nugalėtojas sutinka, kad esant būtinybei konkurso Organizatorius ir/ar Tiketa turi teisę dalyvio pateiktą dizainą modifikuoti, t.y. pakeisti jo dydį, spalvas ir/ar spalvų kiekį.

7.      Dizainą nugalėtoją UAB „Telefostas“ apdovanos šiais prizais:

- Dvigubas fano bilietas į „GameOn“

Dėl prizų atsiėmimo tvarkos su Konkurso laimėtojais tiesiogiai susitaria su UAB „Telesoftas“.

8.      Tiketa ir UAB „Telesoftas“ pasilieka teisę papildomai apdovanoti ir/arba naudoti gamybai ar kitu būdu marškinėlių dizainus, kurie nebuvo paskelbti nugalėtojais, tačiau, Konkurso organizatorių ar Tiketos nuomone, yra to verti.

9.      Dalyvaudamas Konkurse ir/ar pasirašydamas sutartis dėl dizaino naudojimo, Konkurso laimėtojas suteiks UAB „Telesoftas“ bei Tiketai teisę naudoti jo sukurtą dizainą, šiose taisyklėse ir/ar sutartyje su UAB „Telesoftas“ ir/ar Tiketa nustatytomis sąlygomis, tvarka ir tikslu. Su Konkurso dalyviu taip pat gali būti sudaromos papildomos sutartys ar kiti dokumentai dėl dizaino naudojimo.

10.  Dėl tikslesnių marškinėlių su Konkurso laimėtojo sukurtu dizainu gamybos bei naudojimo ir/ar bet kokių kitų marškinėlių dizaino naudojimo sąlygų Konkurso organizatorius turi teisę spręsti pats, apie tai informuodamas Konkurso laimėtoją.

11.  Tiketa ir/ar Konkurso organizatorius turi teisę bet kuriuo metu be įspėjimo pašalinti iš Konkurso dalyvius, kurių pateiktas dizainas prieštarauja geros moralės principams, viešajai tvarkai, teisės aktų ir/ar šių taisyklių reikalavimams ar neatitinka Tiketos ir/ar Konkurso organizatorius skatinamų vertybių.

12.  Tiketa ir/ar Konkurso organizatorius turi teisę nutraukti Konkursą ir/arba keisti Konkurso taisykles bet kuriuo metu.