.

RANKINIO KLUBO„ŠVIESA“ LOGOTIPO DIZAINO IDĖJŲ KONKURSO TAISYKLĖS

 

SVARBU! 

1. Konkurso dalyvis į svetainę http://dizainas.tiketa.lt/ gali kelti failą .jpg, .jpeg arba .png formatu;
2. Rankinio klubo „Šviesa“ dabartinį logotipą dalyvis gali atsisiųsti registracijos formoje paspaudęs mygtuką „Parsisiųsti“;
3. Vienas dalyvis gali įkelti neribotą kiekį dizainų;
4. Vienas dalyvis gali užimti vieną prizinę vietą;
5. Originalus maketo failas turi būti vektorinis, su sluoksniais (AI; EPS; PDF), raiška - 300 Dpi;
6. Maksimalus atspausdinto maketo dydis – 297x420 mm (A3 lapas);
7. Konkurso dalyvis įsipareigoja originalų dizaino maketą saugoti iki Konkurso pabaigos;
8. Maksimalus įkeliamo failo svoris – 1 MB.
9. Kuriant naują dizainą, logotipe privaloma panaudoti užrašą VHC ŠVIESA arba VILNIUS HANDBALL CENTRE ŠVIESA. Bet užrašas neprivalo būti logotipo pagrindas, kaip yra dabartiniame logotipe. Drąsiai siūlykite savo idėjas ir variantus.
10. Savo dizainus galite registruoti iki spalio 1 d.

 

 

BENDROSIOS KONKURSO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

1. Rankinio klubo „Šviesa“ logotipo dizaino idėjų konkursas (toliau - Konkursas) – tai įmonės Všį „Vilniaus rankinio centras“, identifikavimo kodas 303414397, vardu ir jos interesais organizuojamas logotipo dizaino konkursas, kurį laimėjusių dalyvių sukurtas logotipas gali būti oficialus rankinio klubo „Šviesa“ logotipas. UAB „Tiketa“, organizuodama Konkursą, veikia kaip įmonės Všį „Vilniaus rankinio centras“ įgaliotas asmuo, atsiskleidęs tarpininkas tarp konkurso dalyvio ir konkurso organizatoriaus. UAB „Tiketa“ nėra Konkurso organizatorius. Visos pretenzijos dėl Konkurso organizavimo ir jo sąlygų turi būti reiškiamos tiesiogiai Konkurso organizatoriui – Všį „Vilniaus rankinio centras“.

2. Konkurse dalyvaujantis asmuo pareiškia, kad yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su UAB „Tiketa“ (juridinio asmens kodas 300037717, buveinės adresas Ozo g. 14, LT-08200 Vilnius, toliau vadinama Tiketa) tinklapyje www.tiketa.lt skelbiamomis paslaugų teikimo taisyklėmis bei privatumo politika, taip pat kitomis sąlygomis ir Konkurso reikalavimais, kuriuos Tiketa turi teisę pakeisti ar atnaujinti kartas nuo karto.

3. Konkurse gali dalyvauti fiziniai asmenys bei juridiniai asmenys, tinkamai užpildę Tiketos prašomus duomenis, bei atsiuntę savo sukurtus logotipų dizainus. Konkurse dalyvaujantis asmuo savo valia sutinka, kad jo asmens ir kiti duomenys būtų tvarkomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

4. Dalyvaudami Konkurse asmenys patvirtina, kad jų kūriniai bus originalūs, nepažeidžia ir nepažeis geros moralės, viešosios tvarkos, jokių autorių ir kitų intelektinių teisių, kitų trečiųjų asmenų teisių, taip pat bet kokių kitų teisių ar teisės aktų reikalavimų ir sąlygų. Tuo atveju, jeigu paaiškėtų, kad Konkursui pateikti kūriniai pažeidžia šiame taisyklių punkte nurodytus reikalavimus, asmenys pateikę Konkursui šiuos darbus nedelsiant atlygins visą Tiketos, Konkurso organizatoriaus ir trečiųjų asmenų dėl to patirtą žalą. .

KITOS KONKURSO TAISYKLĖS

1. Norintis dalyvauti Konkurse asmuo užpildo Tiketos tinklapyje http://dizainas.tiketa.lt pateiktą Konkurso anketą, nurodydamas visus reikiamus duomenis.

2. Savo sukurtą logotipo dizainą Konkurso dalyvis patalpina Tiketos tinklapyje http://dizainas.tiketa.lt. Patalpinus sukurtą dizainą tinklapyje, jis tampa viešai matomas Tiketos tinklapio www.tiketa.lt lankytojams (taip pat gali būti matomas ir kitų tinklapių lankytojams).

3. Patalpindamas savo sukurtą logotipo dizainą į Tiketos tinklapį http://dizainas.tiketa.lt, Konkurso dalyvis suteikia teisę Tiketai ir Všį „Vilniaus rankinio centras“, jį viešai skelbti ar kitaip naudoti savo nuožiūra.

4. Už patikusį Konkurso dalyvių patalpintą dizainą galima balsuoti Tiketos tinklapyje http://dizainas.tiketa.lt, spaudžiant facebook mygtuką „Like“ („patinka“). Balsuoti gali asmenys, turintys socialinio tinklapio facebook paskyrą, prie jos prisijungus.

5. Iš dalyvių pateiktų dizainų, konkurso organizatorius išrinks laimėtoją, kurio sukurtas dizainas galės būti naudojamas kaip rankinio klubo „Šviesa“ logotipas. Tiketa ir/ar Všį „Vilniaus rankinio centras“, pasilieka teisę nenaudoti Konkurso laimėtojo sukurto logotipo.

6. Dalyvis nugalėtojas sutinka, kad esant būtinybei konkurso Organizatorius ir/ar Tiketa turi teisę dalyvio pateiktą dizainą modifikuoti, t.y. pakeisti jo dydį, spalvas ir/ar spalvų kiekį.

7. Laimėtoją, Všį „Vilniaus rankinio centras“, apdovanos šiuo prizu:

Kelionė DVIEMS autobusu su komanda į Estiją + nakvynė dviems viešbutyje su pusryčiais. Kelionė vyks rudenį (tikslią kelionės datą nugalėtojui patikslins Všį „Vilniaus rankinio centras“).

Dėl prizų atsiėmimo tvarkos su Konkurso laimėtojais tiesiogiai susitaria su Všį „Vilniaus rankinio centras“.

 

8. Tiketa ir Všį „Vilniaus rankinio centras“, pasilieka teisę papildomai apdovanoti ir/arba naudoti gamybai ar kitu būdu logotipų dizainus, kurie nebuvo paskelbti nugalėtojais, tačiau, Konkurso organizatorių ar Tiketos nuomone, yra to verti.

9. Dalyvaudamas Konkurse ir/ar pasirašydamas sutartis dėl dizaino naudojimo, Konkurso laimėtojas suteiks Všį „Vilniaus rankinio centras“, bei Tiketai teisę naudoti jo sukurtą dizainą, šiose taisyklėse ir/ar sutartyje su Všį „Vilniaus rankinio centras“, ir/ar Tiketa nustatytomis sąlygomis, tvarka ir tikslu. Su Konkurso dalyviu taip pat gali būti sudaromos papildomos sutartys ar kiti dokumentai dėl dizaino naudojimo.

10. Dėl tikslesnių logotipo su Konkurso laimėtojo sukurtu dizainu gamybos bei naudojimo ir/ar bet kokių kitų logotipo naudojimo sąlygų Konkurso organizatorius turi teisę spręsti pats, apie tai informuodamas Konkurso laimėtoją.

11. Tiketa ir/ar Konkurso organizatorius turi teisę bet kuriuo metu be įspėjimo pašalinti iš Konkurso dalyvius, kurių pateiktas dizainas prieštarauja geros moralės principams, viešajai tvarkai, teisės aktų ir/ar šių taisyklių reikalavimams ar neatitinka Tiketos ir/ar Konkurso organizatorius skatinamų vertybių.

12. Tiketa ir/ar Konkurso organizatorius turi teisę nutraukti Konkursą ir/arba keisti Konkurso taisykles bet kuriuo metu.