0,43 €/min. Bilietų rezervacija - 0 €
.

DONATO MONTVYDO MEGZTINIO DIZAINO IDĖJŲ KONKURSO TAISYKLĖS

 

SVARBU! 

1.      Konkurso dalyvis į svetainę http://dizainas.tiketa.lt/ gali kelti failą .jpg, .jpeg arba .png formatu;
2.      Megztinio šabloną dalyvis gali atsisiųsti registracijos formoje paspaudęs mygtuką „Parsisiųsti“;
3.      Vienas dalyvis gali įkelti neribotą kiekį dizainų;
4.      Maksimalus failo svoris – 1 MB;
5.      Originalus maketo failas turi būti vektorinis (CDR; EPS), raiška - 300 Dpi; 
6.      Konkurso dalyvis įsipareigoja originalų dizaino maketą saugoti iki Konkurso pabaigos;
 

BENDROSIOS KONKURSO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

1.      Donato Montvydo megztinio dizaino idėjų konkursas (toliau - Konkursas) – tai Gyčio Žitkausko, fizinio asmens kodas 39804190024, vardu ir jo interesais organizuojamas dizaino konkursas, kurį laimėjusių dalyvių sukurti megztiniai gali būti panaudoti renginio „Donato Montvydo Kalėdinis TOP 2“ metu. UAB „Tiketa“, organizuodama Konkursą, veikia kaip Gyčio Žitkausko įgaliotas asmuo, atsiskleidęs tarpininkas. UAB „Tiketa“ nėra Konkurso organizatorius. Visos pretenzijos dėl Konkurso organizavimo ir jo sąlygų turi būti reiškiamos tiesiogiai Konkurso organizatoriui – Gyčiui Žitkauskui.

2.      Konkurse dalyvaujantis asmuo pareiškia, kad yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su UAB „Tiketa“ (juridinio asmens kodas 300037717, buveinės adresas Ozo g. 14, LT-08200 Vilnius, toliau vadinama Tiketa)  tinklapyje www.tiketa.lt skelbiamomis paslaugų teikimo taisyklėmis bei privatumo politika, taip pat kitomis sąlygomis ir Konkurso reikalavimais, kuriuos Tiketa turi teisę pakeisti ar atnaujinti kartas nuo karto. 

3.      Konkurse gali dalyvauti tik vyresni nei 18 metų fiziniai asmenys bei juridiniai asmenys, tinkamai užpildę Tiketos prašomus duomenis, bei atsiuntę savo sukurtus dizainus. Konkurse dalyvaujantis asmuo savo valia sutinka, kad jo asmens ir kiti duomenys būtų tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

4.      Dalyvaudami Konkurse asmenys patvirtina, kad jų kūriniai bus originalūs, nepažeidžia ir nepažeis geros moralės, viešosios tvarkos, jokių autorių ir kitų intelektinių teisių, kitų trečiųjų asmenų teisių, taip pat bet kokių kitų teisių ar teisės aktų reikalavimų ir sąlygų. Tuo atveju, jeigu paaiškėtų, kad Konkursui pateikti kūriniai pažeidžia šiame taisyklių punkte nurodytus reikalavimus, asmenys pateikę Konkursui šiuos darbus nedelsiant atlygins visą Tiketos, Konkurso organizatoriaus ir trečiųjų asmenų dėl to patirtą žalą.   

 

KITOS KONKURSO TAISYKLĖS

1.      Norintis dalyvauti Konkurse asmuo užpildo Tiketos tinklapyje http://dizainas.tiketa.lt pateiktą Konkurso anketą, nurodydamas visus reikiamus duomenis.

2.      Savo sukurtą dizainą Konkurso dalyvis patalpina Tiketos tinklapyje http://dizainas.tiketa.lt. Patalpinus sukurtą dizainą tinklapyje, jis tampa viešai matomas Tiketos tinklapio www.tiketa.lt lankytojams (taip pat gali būti matomas ir kitų tinklapių lankytojams).

3.      Patalpindamas savo sukurtą megztinio dizainą į Tiketos tinklapį http://dizainas.tiketa.lt, Konkurso dalyvis suteikia teisę Tiketai ir Gyčiui Žitkauskui jį viešai skelbti ar kitaip naudoti savo nuožiūra.

4.      Už patikusį Konkurso dalyvių patalpintą dizainą galima balsuoti Tiketos tinklapyje http://dizainas.tiketa.lt, spaudžiant facebook mygtuką „Like“ („patinka“). Balsuoti gali asmenys, turintys socialinio tinklapio facebook paskyrą, prie jos prisijungus. 

5.      Iš 5 daugiausiai „Like“ surinkusių dalyvių pateiktų dizainų Tiketa ir/ar Gytis Žitkauskas išrinks tris laimėtojus, kurių sukurti dizainai bus apdovanoti. Pirmos vietos nugalėtojo dizainas galės būti naudojami Donato Montvydo megztiniui, renginio „Donato Montvydo Kalėdinis TOP 2“ metu, dekoruoti. Tiketa ir/ar Gytis Žitkauskas pasilieka teisę nenaudoti Konkurso laimėtojo sukurto dizaino.

6.      Gytis Žitkauskas nugalėtojus apdovanos šiais prizais:

I vieta – 4 stovimi pakvietimai į Donato Montvydo Kalėdinis TOP 2“ koncertą ir susitikimas su atlikėju po koncerto

II vieta –  4 stovimi pakvietimai į Donato Montvydo Kalėdinis TOP 2“ koncertą

III vieta - 2 stovimi pakvietimai į Donato Montvydo Kalėdinis TOP 2“ koncertą

Dėl prizų atsiėmimo tvarkos su Konkurso laimėtojais tiesiogiai susitaria Gytis Žitkauskas.

7.      Tiketa ir Gytis Žitkauskas pasilieka teisę papildomai apdovanoti ir/arba naudoti gamybai ar kitu būdu megztinių dizainus, kurie nebuvo išrinkti tarp trijų geriausių, tačiau, Konkurso organizatorių ar Tiketos nuomone, yra to verti.

8.      Dalyvaudami Konkurse ir/ar pasirašydami sutartis dėl dizaino naudojimo, Konkurso laimėtojai suteiks Gyčiui Žitkauskui bei Tiketai teisę naudoti jų sukurtus dizainus, šiose taisyklėse ir/ar sutartyje su Gyčiu Žitkausku ir/ar Tiketa nustatytomis sąlygomis, tvarka ir tikslu. Su Konkurso dalyviais taip pat gali būti sudaromos papildomos sutartys ar kiti dokumentai dėl dizaino naudojimo.

9.      Dėl tikslesnių megztinių su Konkurso laimėtojo sukurtu dizainu gamybos bei naudojimo ir/ar bet kokių kitų dizaino naudojimo sąlygų Konkurso organizatorius turi teisę spręsti pats, apie tai informuodamas Konkurso laimėtoją.

10.  Tiketa ir/ar Konkurso organizatorius turi teisę bet kuriuo metu be įspėjimo pašalinti iš Konkurso dalyvius, kurių pateiktas dizainas prieštarauja geros moralės principams, viešajai tvarkai, teisės aktų ir/ar šių taisyklių reikalavimams ar neatitinka Tiketos ir/ar Konkurso organizatorius skatinamų vertybių.

11.  Tiketa ir/ar Konkurso organizatorius turi teisę nutraukti Konkursą ir/arba keisti Konkurso taisykles bet kuriuo metu.

 

DAUGKARTINIO NAUDOJIMO MAIŠELIŲ DIZAINO IDĖJŲ KONKURSO TAISYKLĖS

 

SVARBU! 

1.      Konkurso dalyvis į svetainę http://dizainas.tiketa.lt/ gali kelti failą .jpg, .jpeg arba .png formatu;
2.      Maišelio šabloną dalyvis gali atsisiųsti registracijos formoje paspaudęs mygtuką „Parsisiųsti“
4.      Vienas dalyvis gali įkelti neribotą kiekį dizainų;
3.      Vienas dalyvis gali įkelti neribotą kiekį dizainų;
4.      Maksimalus failo svoris – 1 MB;
5.      Originalus maketo failas turi būti vektorinis (CDR; EPS), raiška - 300 Dpi; 
6.      Konkurso dalyvis įsipareigoja originalų dizaino maketą saugoti iki Konkurso pabaigos;

 

BENDROSIOS KONKURSO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

1.      Daugkartinio naudojimo maišelių dizaino idėjų konkursas (toliau - Konkursas) – tai UAB „TIKETA“, identifikavimo kodas 300037717, vardu ir jo interesais organizuojamas maišelių dizaino konkursas. Visos pretenzijos dėl Konkurso organizavimo ir jo sąlygų turi būti reiškiamos tiesiogiai Konkurso organizatoriui – UAB „TIKETA“.

2.      Konkurse dalyvaujantis asmuo pareiškia, kad yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su UAB „Tiketa“ (juridinio asmens kodas 300037717, buveinės adresas Ozo g. 14, LT-08200 Vilnius, toliau vadinama Tiketa)  tinklapyje www.tiketa.lt skelbiamomis paslaugų teikimo taisyklėmis bei privatumo politika, taip pat kitomis sąlygomis ir Konkurso reikalavimais, kuriuos Tiketa turi teisę pakeisti ar atnaujinti kartas nuo karto. 

3.      Konkurse gali dalyvauti tik vyresni nei 18 metų fiziniai asmenys bei juridiniai asmenys, tinkamai užpildę Tiketos prašomus duomenis, bei atsiuntę savo sukurtus dizainus. Konkurse dalyvaujantis asmuo savo valia sutinka, kad jo asmens ir kiti duomenys būtų tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

4.      Dalyvaudami Konkurse asmenys patvirtina, kad jų kūriniai bus originalūs, nepažeidžia ir nepažeis geros moralės, viešosios tvarkos, jokių autorių ir kitų intelektinių teisių, kitų trečiųjų asmenų teisių, taip pat bet kokių kitų teisių ar teisės aktų reikalavimų ir sąlygų. Tuo atveju, jeigu paaiškėtų, kad Konkursui pateikti kūriniai pažeidžia šiame taisyklių punkte nurodytus reikalavimus, asmenys pateikę Konkursui šiuos darbus nedelsiant atlygins visą Tiketos, Konkurso organizatoriaus ir trečiųjų asmenų dėl to patirtą žalą.   

 

KITOS KONKURSO TAISYKLĖS

1.      Norintis dalyvauti Konkurse asmuo užpildo Tiketos tinklapyje http://dizainas.tiketa.lt pateiktą Konkurso anketą, nurodydamas visus reikiamus duomenis.

2.      Savo sukurtą dizainą Konkurso dalyvis patalpina Tiketos tinklapyje http://dizainas.tiketa.lt. Patalpinus sukurtą dizainą tinklapyje, jis tampa viešai matomas Tiketos tinklapio www.tiketa.lt lankytojams (taip pat gali būti matomas ir kitų tinklapių lankytojams).

3.      Patalpindamas savo sukurtą maišelių dizainą į Tiketos tinklapį http://dizainas.tiketa.lt, Konkurso dalyvis suteikia teisę Tiketai jį viešai skelbti ar kitaip naudoti savo nuožiūra.

4.      Už patikusį Konkurso dalyvių patalpintą dizainą galima balsuoti Tiketos tinklapyje http://dizainas.tiketa.lt, spaudžiant facebook mygtuką „Like“ („patinka“). Balsuoti gali asmenys, turintys socialinio tinklapio facebook paskyrą, prie jos prisijungus. 

5.      Iš visų dalyvių pateiktų dizainų Tiketa ir išrinks vieną laimėtoją, kurio sukurtas dizainas bus apdovanotas.

6.      UAB „TIKETA“ nugalėtojus apdovanos šiais prizais:

I vieta – 4 bilietai į 12.30 d. koncertą „Mantas In One Show“ „Siemens“ arenoje.
Dėl prizų atsiėmimo tvarkos su Konkurso laimėtojais tiesiogiai susitaria UAB „TIKETA“.

7.      Tiketa pasilieka teisę papildomai apdovanoti ir/arba naudoti gamybai ar kitu būdu maišelių dizainus, kurie nebuvo išrinkti geriausiu, tačiau Tiketos nuomone, yra to verti.

8.      Dalyvaudami Konkurse ir/ar pasirašydami sutartis dėl dizaino naudojimo, Konkurso laimėtojai suteiks Tiketai teisę naudoti jų sukurtus dizainus, šiose taisyklėse ir/ar sutartyje su Tiketa nustatytomis sąlygomis, tvarka ir tikslu. Su Konkurso dalyviais taip pat gali būti sudaromos papildomos sutartys ar kiti dokumentai dėl dizaino naudojimo.

9.      Dėl tikslesnių maišelių su Konkurso laimėtojo sukurtu dizainu gamybos bei naudojimo ir/ar bet kokių kitų maišelių dizaino naudojimo sąlygų Tiketa turi teisę spręsti pats, apie tai informuodamas Konkurso laimėtoją.

10.  Tiketa turi teisę bet kuriuo metu be įspėjimo pašalinti iš Konkurso dalyvius, kurių pateiktas dizainas prieštarauja geros moralės principams, viešajai tvarkai, teisės aktų ir/ar šių taisyklių reikalavimams ar neatitinka Tiketos skatinamų vertybių.

11.  Tiketa turi teisę nutraukti Konkursą ir/arba keisti Konkurso taisykles bet kuriuo metu.