.
Registracija
Gameon Forever and After
Kostas
Stankevičius
Sukurta 2018 09 19

Fleischer Studios stilistikos įkvėpti marškinėliai vaizduoja Labai pasišventusį žaidėją