.
Registracija
GameOn konsolė
Nikas
Vosylius
Sukurta 2018 09 10
Visi ekranai susinchronizuoti, kad sujungus rodytų bendrą didelį vaizdą